Kablia | Specialister på kablagetillverkning inom koppar och fiber, inkl. specialgjutning.

Om kablia

Kablagetillverkare med lång erfarenhet av kablagetillverkning 

Vi på Kablia AB är kablagetillverkare som är specialister på kablagetillverkning inom koppar och specialgjutning. Med egen tillverkning i Sverige och i Polen är vi idag tillverkningspartner till flera industrigrupper runt om i Skandinavien och Europa. Vi erbjuder kompletta lösningar inom kablagetillverkning och kablageproduktion. Våra skickliga kablagetillverkare har lång erfarenhet i branschen och är därför vana vid att arbeta i ett effektivt och flexibelt flöde med hög kvalitet som resultat, varje gång.  

Kablagetillverkare du kan lita på

Med kundens resultat i fokus i allt vi gör får du hos oss engagerade kablagetillverkare som alltid strävar efter att bli bättre. Vänd dig till oss för effektiv och kvalitetssäkrad kablagetillverkning
 

Affärside

Kablias verksamhet är att tillverka och leverera kundanpassade kablagesystem i främst koppar och fiber. Våra produkter och service skall skapa mervärden för våra industrikunder i Sverige, Norden, Europa och Kina. Kablias affärside är kompetens, snabbhet och kvalitet – det har vi haft som ledord från när vi startade 1985.

Löfte

Vårt löfte beskriver vårt erbjudande till våra kunder. Vi har valt att uttrycka det som Performance in Cablemanufacturing.

Vision

Kablia ska av kunderna uppfattas vara den kablageleverantör som ger mest mervärde och därmed ledande inom sitt område.

Tillväxtstrategi

Kablia skall växa med kunderna och vara en betydande kablageleverantör hos respektive kund. I takt med att efterfrågan av kundanpassade kablage i Europa ökar kommer Kablia svara upp mot kundernas krav på ökade leveranser. Tillväxt stärker Kablias långsiktiga konkurrenskraft.

Produktionsenheter

Kablia har idag två produktionsenheter. En i Övertorneå i norra Sverige och en centralt belägen strax utanför Warszawa i Polen. Båda enheterna kännetecknas av effektiv infrastruktur för snabba leveranser och har en maskinpark av högsta tekniska nivå samt att vi köper ingående material från välkända leverantörer.  I vår Polska enhet har vi utöver hög kompetens inom kopparkablage även specialist kompetens inom gjutna kablage och har en lång tradition av att utveckla egna verktyg för ändamålet. I vår enhet i Övertorneå har vi hög kompetens och intern tillverkning av avancerade lösningar inom koppar- och fiberkablage.

Vi levererar från den första skissen till den färdiga produkten.

Våra värderingar

Nytänkande och Kvalité
Värderingar har alltid funnits inom Kablia, men för att omsätta värderingarna i handling har Kablia anställda tillsammans tagit fram tre ledord. Våra värderingar ligger till grund för hur vi genom vårt beteende ska uppnå bra och hållbara resultat.

Engagerad
Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör.

Nytänkande
Med nytänkande menar vi att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor.

Kvalité
Med kvalité menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först

Karriär

Våra medarbetare har valt att arbeta hos Kablia lika noggrant som vi väljer dig. Engagerad, noggrann, självgående, positiv och serviceinriktad är exempel på ledord som gäller för oss alla i företaget.

Du som vill bli en av våra framgångsrika medarbetare kommer att börja din provanställning med att genomgå Kablias introduktions utbildning tillsammans med en fadder. Här får du lära dig alla moment som ingår i en framgångsrik tillverkning inklusive material-, maskin-, kund-, företags-, – och kvalitetskunskap. Professionell tillverkning handlar om att leverera kvalitet på utsatt tid.

Oavsett vilken position du söker så ser vi gärna att du är ansvarstagande, en lagspelare, har en bra kommunikativ förmåga, är förändrings- och förbättringsbenägen, vill utveckla andra och har en hög moral.

För oss är det oerhört viktigt att kontinuerligt ta reda på hur våra medarbetare upplever sin arbetssituation gällande tex utveckling/utbildning, ledarskap, kommunikation, mål/uppföljning, förtroende, trygghet/trivsel. Därför genomför vi två gånger per år en NMI-undersökning (Nöjd Medarbetar Index). Detta är ett mycket viktigt verktyg för vårt fortsatta arbete att ständigt förbättra vår arbetsplats, ett arbete som är mycket påtaglig i vår vardag.

Kablia arbetar med att stärka varje medarbetare i sin arbetsmiljö och gör regelbundna HARM kontroller. Som anställd på Kablia finns möjligheten att ta del av ett mycket konkurrenskraftigt förmånspaket som bland annat omfattar:

• Pausgymnastik

• Alternativ friskvård på arbetstid

• Träningsmöjlighet på lokalt gym

• Månadsvis massage

• Glasögon

Vill du bli en viktig del i vår fortsatta utveckling? Är du nyfiken på att höra mer?
Vi söker alltid positiva och kompetenta framtida medarbetare!

Ring