Kablia är specialister på kablagetillverkning inom koppar och fiber, inkl. specialgjutning. Vi har egen tillverkning i Sverige och Polen. Idag är vi tillverkningspartner till flera mindre och större industrigrupper i Skandinavien och Europa.

Vi levererar från den första skissen till den färdiga produkten.

Välkommen ni med!