Under högtidliga former avtackades Vuokko Töyrä som efter 25 trofasta år som anställd, även går i pension till sommaren. Vuokko som är en oerhört positiv person med lång erfarenhet, och stor kunskap om Kablias kunder, har utgjort ett stöd och trygghet för andra kollegor. Vuokkos pensionsavgång kommer att lämna ett stort tomrum efter sig men också tacksamhet och glada minnen. Alla vi på Kablia lyckönskar den nya pensionären.

20140312_192039