Tre av de som svarade blev utlottade till att få var sin renhornsprodukt, nämligen:
Lennart Paulasson Univ.sjukhuset Örebro
Towe Wallin Optiscan Spånga
Lars Andersson IBM Svenska AB Lund

Ett stort GRATTIS till er!