Syskonföretagen Kablia och Plastia gör gemensam sak under industrimässan Euro Expo i Skellefteå, 22-23 mars. Här representerade av Daniel och Gunnar som visar upp ett tvärsnitt av kundanpassade kablage och formsprutad plast.