Pressmeddelande
Övertorneå den 10 december 2014

Kablia välkomnar Birgitta Sandberg som Produktionsledare

Kablia har rekryterat Birgitta Sandberg som med sina 20 år i elektronikbranschen förstärker produktionsenheten i Övertorneå. Närmast kommer Birgitta från Modulsystem i Kalix där hon tjänstgjort som fabrikschef.

VD’s kommentar;

Vi får nu en välutbildad ledare med erfarenheter inom montörsprocesser, projektledarskap, produktionsberedning och inköp.

Därtill, vilket är viktigt för Kablias framtid, har Birgitta erfarenheter och kunskap inom kvalitetscertifieringar där arbetet med ISO 9001 och ISO 14001 redan är startat.

Nu får vi en dedicerad person som kan övervaka och förstärka detta arbete.

Kablia har under 2014 skapat möjligheten till mera avancerad produktion av kablage, koppar som fiber, för mera krävande kunder inom bl.a. medicin och andra industri segment som behöver en renare miljö för sin produktion. Vår avsikt med hjälp av Birgitta är att öka produktionen inom dessa kundsegment.

Vi välkomnar Birgitta den 7:e januari 2015.

För mer information vänligen kontakta;

Anders Brismo (VD) 070-650 04 13

Om Kablia

Kablia har under sina 30 år specialiserat sig på att tillverka kablagelösningar till kunder främst i Sverige, men även till kunder i bl.a. Europa och Kina. Kablia har en modern maskinpark i sina tillverkningsenheter i Sverige och Polen.  Kablias kunder är verksamma inom bl.a. Medicin, Automotive, Försvar, IT & Telekom, Säkerhet, Tung Industri samt andra kontraktstillverkare. Kablia AB med organisationsnummer 556263-6554, har sitt säte i Övertorneå, Sverige. www.kablia.se