– Performance in Cablemanufacturing –

Vårt kundlöfte lyder ”Performance in Cablemanufacturing” – Prestanda i kablagetillverkning. Grundläggande för ”Performance in Cablemanufacturing ” är att sätta kunden i centrum och svara upp mot kundens krav på produkterna och vår service.

Kablia levererar högkvalitativa kundanpassade koppar- och fiberkablage till flertalet industrier och branscher. Vår strategi är att ge mer kundnytta än konkurrenterna. Det betyder att vi ska leverera en kvalitet och service som gör att kunderna vill behålla oss som leverantör under lång tid. Detta ger den stabilitet som våra maskin- och kompetensinvesteringar behöver.

När Kablia levererar Performance in Cablemanufacturing betyder det att våra industrikunder får en bättre ekonomi i sina produkter. Genom en nära och djup samverkan med våra kunder utvecklar vi kablagelösningar som bidrar till att förbättra deras produkter.

Alla i Kablia bidrar till att vi uppfyller vårt löfte, och att kunderna upplever att just vår tillverkning har högre kvalitet. Performance kan handla om att arbeta fram nytänkande lösningar inom kablage och anslutningar av kablage, effektivare monterings- och tillverkningsprocesser. Eller att engagera sig i arbetet varje dag och utföra sin del i en process med en noggrannhet som minskar risken för reklamationer.

För att leva upp till vårt löfte måste vi ständigt fortsätta att utvecklas, i nära samarbete med våra kunder. Det synsättet kännetecknas i hela Kablia.

Hur når vi våra mål

Ett viktigt medel för att teknologiskt utveckla och leda tillverkningen av kundanpassade kablagelösningar är att behålla och utveckla våra medarbetare och våra processer. Att vi använder maskiner med erkänd kvalitet och effektivitet är givetvis inkluderad i dessa sammanhang.

Kablia fortsätter sina långsiktiga och strategiska satsningar på kompetensuppbyggnad och marknadsmässiga certifieringar. Vi arbetar framgångsrikt enligt 5S och Lean och har ett utvecklat samarbete med våra kunder, Luleå Tekniska Universitet och vår stora maskinleverantör Schleuniger.

Kablia värdesätter att förstå kundkraven i våra tillverkade kablage i sin färdiga produkt och verksamma miljö. Att vi sen optimerar vår tillverkningsprocess utgör grunden i att säkra Kablias långsiktiga konkurrenskraft. Att vi följer förekommande ISO certifieringar, IPC, RoHS 2 och REACH i vårt ingående material är självklarheter i Kablia.

”Alla i Kablia bidrar till att vi uppfyller vårt löfte, och att kunderna ska uppleva att just vår tillverkning skapar mervärde”