jerker

Kablia har anställt en ny säljare, Jerker Sandkvist, som kommer att ansvara för våra kunder i Mellansverige och södra Norrland. Jerker kommer att arbeta från kontoret i Eskilstuna. Vi hälsar honom välkommen till Kablia!