avtackning av Klas som arbetat i Kablia under 25år och Iris som går i pension efter sommaren. Lunchen intogs på Restaurang Utblick där bl.a. delar av filmen Jägarna spelades in.