Vår årliga kundenkät har nu avslutats. Ni kunder har även i år gett oss värdefull feed-back på vår verksamhet. I speciellt kvalitet, kundbemötande och leveranstider fick vi toppbetyg. Det brukar vi i och för sig alltid få, men det är naturligtvis trevligt att få det bekräftat återigen.