VÅRA VÄRDERINGAR

Engagerad, Nytänkande och Kvalité
Värderingar har alltid funnits inom Kablia, men för att omsätta värderingarna i handling har Kablia anställda tillsammans tagit fram tre ledord. Våra värderingar ligger till grund för hur vi genom vårt beteende ska uppnå bra och hållbara resultat.

Engagerad
Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör.

Nytänkande
Med nytänkande menar vi att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor.

Kvalité
Med kvalité menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först.