Affärside

Kablias verksamhet är att tillverka och leverera kundanpassade kablagesystem i främst koppar och fiber. Våra produkter och service skall skapa mervärden för våra industrikunder i Sverige, Norden, Europa och Kina. Kablias affärside är kompetens, snabbhet och kvalitet – det har vi haft som ledord från när vi startade 1985.

Löfte

Vårt löfte beskriver vårt erbjudande till våra kunder. Vi har valt att uttrycka det som Performance in Cablemanufacturing.

Vision

Kablia ska av kunderna uppfattas vara den kablageleverantör som ger mest mervärde och därmed ledande inom sitt område.

Tillväxtstrategi

Kablia skall växa med kunderna och vara en betydande kablageleverantör hos respektive kund. I takt med att efterfrågan av kundanpassade kablage i Europa ökar kommer Kablia svara upp mot kundernas krav på ökade leveranser. Tillväxt stärker Kablias långsiktiga konkurrenskraft.

Produktionsenheter

Kablia har idag två produktionsenheter. En i Övertorneå i norra Sverige och en centralt belägen strax utanför Warszawa i Polen. Båda enheterna kännetecknas av effektiv infrastruktur för snabba leveranser och har en maskinpark av högsta tekniska nivå samt att vi köper ingående material från välkända leverantörer.  I vår Polska enhet har vi utöver hög kompetens inom kopparkablage även specialist kompetens inom gjutna kablage och har en lång tradition av att utveckla egna verktyg för ändamålet. I vår enhet i Övertorneå har vi hög kompetens och intern tillverkning av avancerade lösningar inom koppar- och fiberkablage.