Kablia kan nu tillsammans med vårt Polska bolag åta sig ännu mer avancerade apparatbyggen. Vi kan bearbeta, bygga och montera utrustning åt er.
Svenskt kunnande och klart lägre kostnader i Polen ger er kunder större fördelar med detta upplägg.