Kablia rekomenderar Flextronics Network Services AB till datainstallationer. De är vår kund och har stora kunskaper inom det området.